Không chỉ dạy học sinh giao tiếp tiếng Nhật, tại đây các bạn còn đuộc học cách tạo mối liên kết con người, liên kết cộng đồng và tìm cách tự mình phát triển trong xã hội

separator