Với mục đích giúp các bạn sinh viên có mục tiêu thi vào cao học, hiểu rõ hơn các chương trình thực tiễn,Học viện Victoria có hỗ trợ tổ chức các hoạt động như hội thảo, các buổi thảo luận nghiên cứu, buổi đàm thoại
separator

Chương trình của học viện

Không chỉ riêng với các bạn sinh viên có mục tiêu vào các trường cao học, để nuôi dưỡng nhân tài có ích cho xã hội, Học viện Victoria tổ chức những chương trình mang tính thực tiễn, chất lượng, giúp các bạn sinh viên đang học tích lũy kinh nghiệm, là bước đi nhanh nhất đến tương lai

Những chương trình điển hình
Kế hoạch nghiên cưú
Thảo luận nghiên cứu, đàm thoại,
(※1) hội thảo

Liên kết với các tập đoàn
( giảng dạy kĩ thuật)

Giao lưu học thuật
Thăm các xí nghiệp
Trải nghiệm 1 ngày làm nhân viên
Thực tập ngắn hạn
(※1)Đối với những bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở nước, hoặc những bạn có mục tiêu vào các trường đại học, hoặc cao học.
Học viện tái tổ chức những giờ học diễn ra tại các trường cao học của Nhật, giúp các bạn sinh viên có những cái nhìn rõ hơn về việc học trong tương lai, tích lũy kinh nghiệm, là những tích cực trong việc học lên.
Chúng tôi có thể nói rằng đây là những chương trình duy nhất chỉ có tại học viện.