Học viện Victoria có mối quan hệ liên kết với cơ quan giáo dục như là các trường đại học tại Nhật, thông qua đó trường tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, thông tin tuyển sinh, giới thiệu trường học
separator

Các trường Đại học tại Nhật được liên kết

Học viện Victoria liên kết, tổ chức các buổi giao lưu học thuật với các trường chuyên môn, trường đại học tại Nhật. Các thông tin có ích về việc tuyển sinh, thư tiến cử lên các trường, thông qua trao đổi thông tin, giao lưu học thuật, Học viện luôn hỗ trợ hết sức cho những sinh viên học lên cao sau khi đã tốt nghiệp tại trường.
Hơn nữa, học viện sẽ có thư tiến cử vào các trường đại học dành cho những bạn sinh viên có thành tích học tập tốt và tỉ lệ đi học đầy đủ