Để đào tạo nhân lực có ích cho xã hội, Học viện Victoria đã chuẩn bị sẵn một môi trường học tập phong phú, chế độ học tập, đội ngũ giảng viên hàng đầu cho các bạn sinh viên.
separator
経験豊富な講師陣
Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm
Học viên Victoria luôn tuyển dụng những giảng viên giàu kinh nghiệm, tổ chức những giờ học có chất lượng nhất. Điển hình, đối với những bạn sinh viên muốn thi vào cao học, thì sẽ được các giảng viên đang giảng dạy tại trường đại học hỗ trợ hoàn thành luận văn nghiên cứu, và còn nhiều chương trình khác.
個別の進学指導
Hướng dẫn cá nhân cho việc học lên các trường
Học viện sẽ tổ chức hướng dẫn chi tiết phù hợp với từng cá nhân của sinh viên. Các lớp học cũng sẽ được phân ra phù hợp với năng lực của sinh viên, vì thế sinh viên có thể vừa học, vừa tìm hiểu chương trình học lên nào phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình.
効率的な試験対策
Chương trình luyện thi có hiệu quả
Trường tổ chức các chương trình đặc biệt có hiệu quả, nhằm giúp học sinh có thể đỗ đạt trong các kì thi năng lực Nhật ngữ, các kì thi du học.
豊かな学習環境
Môi trường học tập phong phú
Học viện Victoria đã chuẩn bị một môi trường phong phú, đa dạng,giúp các bạn sinh viên có những kinh nghiệm đáng giá như là: trang thiết bị hiện đại, kết nối wifi, nguồn sách dồi dảo, hoạt động trong trường đa dạng, chế độ học bổng….